มทบ.27 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สมาชิกวุฒิสภา นายวีระศักดิ์ คูครองหิน นายเกียว แก้วสุทอ ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล และดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา เดินทางมารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ใช้น้ำจากลำน้ำชี ลำน้ำยัง ในการเกษตร การอุปโภค บริโภค และปศุสัตว์ และที่ได้รับผลกระทบจากลำน้ำชี และลำน้ำยัง กรณีน้ำท่วม น้ำท่วมซ้ำซากและจากภาวะน้ำน้อย ภัยแล้ง เป็นต้น โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
ซึ่ง การเดินทางลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ เพื่อชี้แจง บทบาทหน้าที่ และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และการติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ในประเด็นแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการบริหารงานของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีที่อยู่อาศัย ติดกับลำน้ำยัง และลำน้ำชี ที่ได้รับผลกระทบจากลำน้ำชี และลำน้ำยัง กรณีน้ำท่วม น้ำท่วมซ้ำซากและจากภาวะน้ำน้อย ภัยแล้ง และกลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำจากลำน้ำชี ลำน้ำยัง ในการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาปรัง การอุปโภค บริโภค และปศุสัตว์ และ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลไปมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ต่อไป