ผบ.มทบ.27/ผอ.กอร.ถปภ.903 ติดตามความคืบหน้าเตรียมการรับเสด็จฯ
เมื่อ 14 ก.พ.63 เวลา 1500 น. พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27/ผอ.กอร.ถปภ.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในในโอกาสทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการTO BE NUMBER ONE ของ จังหวัดยโสธร โดยได้นำ ฝ่ายเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27, หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสถานที่ประทับ, จุดใช้เป็นกองอำนวยการร่วมและประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจร่วมกัน จากนั้น ได้ร่วมการซักซ้อมขบวนรถพระที่นั่งจากที่ประทับ ไปยังโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโรงเรียน สถานจัดแสดงคอนเสิร์ต ต่อมาเดินไปตรวจพื้นที่เสด็จ และได้ไปอำนวยการแก้ไขพื้นที่สนามบินชั่วคราว เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบการส่องสว่างในพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ความปลอดภัยและสมพระเกียรติต่อไป