เช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่บ้านเดิด ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน 40 ตัว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเดิด โดยมี คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ,พันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 ,พันเอกอุดม บุญหอม สัสดีจังหวัดยโสธร,นายวิจิตร ทองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเดิด และ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1,2,3 กรมทหารราบที่ 16 ร่วมเป็นเกียรติมอบเสื้อกันหนาวในครั้งนี้ด้วย
สืบเนื่องจากขณะนี้ มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ราษฎรที่อยู่ห่างไกล เด็ก และคนชรา ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง กองทัพบกโดยผู้บัญชาการทหารบก ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนดังกล่าว จึงได้มอบเสื้อกันหนาวให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก นำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดย กองทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ในแต่ละมณฑลทหารบก ที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลความเป็นอยู่ และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ทันทีอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร ในวันนี้ได้มอบเสื้อกันหนาว ให้กับพี่น้องชาวบ้านเดิด ตำบลเดิด อำเถอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน 40 ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากกรมทหารราบที่ 16 และ เทศบาลตำบลเดิด ในการจัดสถานที่ อำนวยความสะดวก และคัดเลือกพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน และมีฐานะยากจน มารับมอบเสื้อกันหนาวในวันนี้ สร้างความอบอุ่นใจ และประทับใจ ที่ กองทัพบกห่วงใย และ ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส