“มทบ.27 ดำเนินการสอบเลื่อนฐานะของกำลังพล อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม”
วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 0600 น. พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการสอบเลื่อนฐานะ ซึ่งเป็นกำลังพลที่คุณสมบัติครบตามเกณฑ์
ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะ และมอบแนวทางแก่ผู้เข้าสอบแข่งขันเลื่อนฐานะฯ ให้ตั้งใจในการสอบด้วยความรู้ ความสามารถ และเน้นย้ำว่า ให้คณะกรรมการในทุกสถานีทดสอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมมากที่สุด มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป