ขุนภักดี 27 สร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
เช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สั่งการให้ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 หรือ ขุนภักดี 27 สนับสนุนโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และบริการหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ คณะแพทย์ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจกจ่ายพันธุ์ปลา มอบจักรยาน และสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส สร้างการรับรู้นโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดนำสู่การพัฒนาและการออกร้านของส่วนราชการ ในการนี้ ชุดปฏิบัติการ ด้านกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 หรือ ขุนภักดี 27 ได้จัดกิจกรรมปณิธานเพื่อประเทศไทย เสริมสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและความเป็นชาติไทย เพื่อ “สืบสาน รักษาต่อยอด สร้างสุขปวงประชา สร้างความสุข ความประทับใจและรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชน