เมื่อ 26 ก.พ.63 เวลา 1000 ร.ต.สิทธิศักดิ์ ปราสาร รรก.สด.อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ.พร้อมด้วย จ.ส.อ.นิติธร ศริตวรโชติ เสมียนหน่วยฯ ได้เดินทางไปตรวจสอบและมอบสิ่งของให้กำลังใจ คุณตาชาย อุปทุม อายุ 82 ปี และคุณยายพวง อุปทุม อายุ 77 ปี ราษฎรบ้านหนองแวงควง อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 6 บ้านหนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป