รอง ผบ.มทบ.27 เปิดโครงการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก ปี 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก ปี 2563 โดยมี พันเอกชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นผู้กล่าวรายงาน
สำหรับโครงการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก ปี 2563 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น และประสานทีมจักษุแพทย์ ร่วมคัดกรองและผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกในพื้นที่ อำเภอศรีสมเด็จ และอำเภอใกล้เคียง รอบที่1 ตั้งแต่28ถึง วันที่ 29 ก.พ.2563 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาต้อกระจก อย่างมีคุณภาพ ลดอัตราการตาบอดจากโรคต้อกระจก
และเพิ่มคุณภาพการมองเห็น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยในวันนี้มีประชาชน มาเข้ารับการคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น 119 ราย
ซึ่งโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะดำเนินการ ในการรับดูแลผ่าตัดในครั้งนี้จำนวน 40 ราย และจะดำเนินการผ่าตัด ตามจำนวนผู้ที่มีปัญหาจำเป็นเร่งด่วนตามลำดับต่อไป