มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน”โครงการทหารพันธุ์ดี”
วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุม “โครงการทหารพันธุ์ดี” เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฯ ทบทวน หารือ การแบ่งมอบหน้าที่และขับเคลื่อนโครงการฯให้มีความพร้อมในการรับเสด็จและทรงตรวจเยี่ยมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ทันเวลา และสมพระเกียรติ ในการรับเสด็จทรงเยี่ยมโครงการ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

สำหรับการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้ามาให้คำแนะนำและสนับสนุนในการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการผลิตเมล็ดพันธ์พืช, พันธุ์สัตว์ พัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ เตรียมไว้แจกจ่ายให้กับหน่วยงานหรือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ หรือยามขาดแคลน เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ คุณภาพดี และขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ประชาชนคนไทยอยู่ดี กินดี มีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป