มทบ.27 ให้การต้อนรับ ผอ.กสร.สลส.กกส.กห.พร้อมคณะในโอกาสเดินทางเข้าหารือการดำเนินการด้านกิจการกำลังพลสำรอง ในพื้นที่ จว.ร.อ. และ จว.ย.ส.

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 เวลา 0900 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ มอบหมายให้ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.มทบ.27 (2) เป็นผู้แทนในการให้การต้อนรับ พ.อ.สมพร รื่นญาติ ผอ.กสร.สลส.กกส.กห.และคณะในโอกาสเดินทางเข้าหารือการดำเนินการด้านกิจการกำลังพลสำรอง ในพื้นที่ จว.ร.อ. และ จว.ย.ส. ณ บริเวณ บก.มทบ.๒๗ ในการนี้ได้หารือข้อราชการ และมอบของที่ระลึกในโอกาสเดินทางเข้าปฏิบัติราชการในพื้นที่ จว.ร.อ. ต่อมาเวลา 0930 ได้เดินทางเข้าหารือการดำเนินการด้านกิจการกำลังพลสำรอง ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานด้านกำลังพลสำรองซึ่งมีผลต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกำลังพลสำรองโดยตรง และสอบถามปัญหา ข้อขัดข้องในพื้นที่ โดยมี สด.จว.ร.อ. , สด.จว.ย.ส., ฝ.สรรพกำลัง มทบ.27,นฝ.นศท.มทบ.27 และ ครูผู้บังคับกอง นศท.ของสถานศึกษาในพื้นที่ จว.ร.อ. จำนวนทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมประชุมหารือ และร่วมแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การเรียนเกณฑ์ การเรียกพล เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลสำรอง ให้มีประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ สนองตอบต่อภารกิจในการรักษาอธิปไตยของประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน เมื่อประเทศชาติมีความต้องการ