เมื่อวันที่ 6 ก.พ.63 เวลา 1000 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ มอบหมายให้ พ.ท.สุรชัย สารินทร์ รอง หก.มทบ.27 และ ผู้แทน ช.พัน.6 พล.ร.6 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตรปี 2562 ครั้งที่ 3/2563
โดยมีนาย เลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร.อ. เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น ๓ ศาลากลาง จว.ร.อ.
สรุปจำนวนพื้นที่ที่จะดำเนินการ จำนวน 187 ไร่
มี 2 หน่วยงานร่วมดำเนินการ 2 หน่วยงาน คือ
1. มทบ.27 พื้นที่ดำเนินการ บ.ท่าทางเกวียน และ บ.ท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จว.ร.อ.รวมจำนวน 132 ไร่
2. ปภ.เขต 6 พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 55 ไร่ ที่ บ.ท่าโพธิ์ ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จว.ร.อ.
ซึ่ง ในวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.63 ผู้แทน ช.พัน.6 พล.ร.6 จะลงสำรวจพื้นที่ดำเนินการ และ วันอังคารที่ 10 มี.ค.63 ผู้แทน อ.เสลภูมิ และ ทต.วังหลวง จะทำการประชาคมทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ ซึ่ง นาย เลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร.อ. เป็นประธาน ได้แจ้งให้หน่วยร่วมดำเนินการจัดทำสรุปงบประมาณเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.บ.ภ.ในสัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป