สงกรานต์อุ่นใจ ทหารร้อยเอ็ด พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทาง”
เช้าวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ซึ่งสรุปข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้เกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 14 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
ต่อจากนั้น รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งพบปะกับประชาชนที่สัญจรไปมา และมอบสิ่งของให้กับประชาชนเพื่อให้ผ่อนคลายระหว่างการเดินทาง และได้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยที่ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และที่ห้องสื่อสาร 191 CCTV ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
ต่อจากนั้น พันเอก รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจจุดบริการประชาชน บริเวณจุดตรวจที่ 2 ตำบลเหนือเมือง และจุดตรวจจุดบริการประชาชนป้อมยามบ้านหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวก ดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการสร้างความอุ่นใจ ใกล้ชิด และไม่ทอดทิ้งประชาชน