มทบ.27 สำรวจพื้นที่เตรียมรับกลุ่มเสี่ยง Covid-19
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันโท สมบูรณ์ ไชยขาว และ เจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรม โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นำคณะตรวจเยี่ยม จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าสำรวจพื้นที่โรงนอน, ที่พักผ่อน, ห้องสุขา, ห้องน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงของหน่วยทหารที่จะใช้รองรับกลุ่มเสี่ยงจากโรคไวรัสโคโรนา 2019โดยได้เข้าสำรวจ จำนวน 2 แห่ง คือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 และ กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ในขั้นต้นสามารถใช้รองรับได้แห่งละ 30 ราย รวมเป็น 60 ราย และต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้สามารถรองรับกลุ่มเสี่ยงได้ต่อไป