มทบ.27 ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด นำขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2563

เช้าวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 0900 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับพุทธศาสนิกชน นำขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน จากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สู่พิธีทอดถวายให้แก่พระสงฆ์ ที่เวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อนำปัจจัยที่ได้มาใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป