ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดินดำ ได้นำ สารจุลินทรีย์ EM บำบัดบริเวณน้ำท่วมขัง รอบหมู่บ้านดินดำหมู่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อบำบัดน้ำป้องกันน้ำเน่าเสีย