“มทบ.27 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565”
พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบฯ ซึ่งบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้
โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้สนับสนุนรถบรรทุก และกำลังพลจิตอาสา ช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของไปสู่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด