#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 28 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มทบ.27
นำทีมชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน ในพื้นที่ บ.ปากบุ่ง ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
มีผู้รับบริการวัดความดันโลหิตและรับยา จำนวน 6 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้.
– กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ จำนวน 2 ราย
– กลุ่มอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จำนวน – ราย
– เยี่ยมผู้สูงอายุ 3 ราย
– เยี่ยมผู้ป่วยพิการ 1 ราย