วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาทและอุปกรณ์กีฬา จาก คุณธันย์ธิชา ธนาธิติสวัสดิ์ และ คุณแม่วงศ์วาน กมลนัด เจ้าของธุรกิจเสริมความงามและห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์วานกรุ๊ปให้กองทุนวิสาหกิจชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อสนับสนุนกองทุนวิสาหกิจชุมชนและชมรมกีฬามณฑลทหารบกที่ 27 รวมมูลค่า 17,500 บาท