ผบ.มทบ.27 ห่วงใยครอบครัวใหญ่ใส่ใจเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา-2019
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบหน้ากากอนามัยผ้าและ แอลกอฮอล์สเปรย์ ให้แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27, หน่วยขึ้นตรง มทบ.27 และกองอำนวยการรักษาความมั่นภายใน จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร ซึ่งหน้ากากอนามัยผ้าจัดทำโดยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27,แอลกอฮอร์สเปรย์ ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้แจกจ่ายให้กำลังพลครบทุกนาย ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กำหนดจัดประชุมกำลังพลทุกนาย ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อชี้แจงนโยบายสำคัญของ ผู้บัญชาการทหารบก, แม่ทัพภาคที่ 2 และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตามมาตรการเร่งด่วนป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อกักตัว 14 วัน, การอยู่ร่วมกันต้องมีระยะห่าง 1-2 ม, การประกอบเลี้ยงต้องเพียงพอมีสุขอนามัยและถูกหลักโภชนาการ, เตรียมการวางแผนหากเกิดการระบาดรุนแรงขึ้น มีที่ทำงานสำรอง , จัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยในค่าย, เตรียมรถครัวสนาม โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กำหนดมาตรการพื้นที่ปลอดภัย การผ่านเข้าออกค่ายฯ ต้องวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันก่อนปฏิบัติงาน และกำหนดเวลาปิดเปิดช่องทางผ่านเข้า-ออก, หากมีญาติมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องมีการรายงาน ตลอดจน การเชิญชวนทหารกองประจำการสมัครใจรับราชการต่ออีก 1 ปี, ให้สัสดีประชาสัมพันธ์ทหารกองเกินสมัครใจร้องเข้าเป็นทหาร ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบถุงมือทำความสะอาดให้กับ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ และรับมอบ face shield จำนวน 100 ชุด เพื่อเตรียมการในการเข้าช่วยเหลือ ดูแลประชาชนจากโรคอุบัติใหม่ต่อไป