มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ สมาชิกชมรมกตัญญูคลับ ผลิตหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัส COVID-19
วันที่ 21 มีนาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ สมาชิกชมรมกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จำนวน 20 คน ผลิตหน้ากากอนามัยผ้า จำนวน 1000 ผืน สำหรับมอบให้กำลังพลภายในหน่วย และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม โดยใช้ผ้าที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้คือ ผ้ามัสลิน และผ้าฝ้าย เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM2.5 เนื่องจากมีระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งติดต่อโดยละอองฝ่อยของเชื้อ ผ่านการไอ จาม หรือ สัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัสบริเวณ จมูก ปาก ตา ซึ่งการป้องกันเบื้องต้นคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องทำกิจกรรม หรืออยู่ร่วมกับกลุ่มประชาชนในสถานที่แออัด ซึ่งจากสถานการณ์ที่หน้ากากอนามัยที่มีจำหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงได้ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยผ้าขึ้นทดแทน นอกจากนี้ยังเผยแพร่วิธีการทำหน้ากากอนามัยให้กับครอบครัวกำลังพล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่ายฯ ต่อไป