เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๓๓๐ พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ มอบหมายให้ พ.อ.ทฤษฎี คงชนะ รอง ผบ.มทบ.๒๗ ร่วมกับ
พ.อ.ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ และ พ.ท.สุรชัย สารินทร์ รอง หก.กกร.มทบ.๒๗
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมี ผวจ.ร.อ. เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลาง อ.เมืองฯ จว.ร.อ.