เมื่อ 7 ก.พ. 61 เวลา ๐๘๓๐ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. และนางตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 นำคณะข้าราชการ มทบ.27 และชมรมแม่บ้าน มทบ.27 ร่วมเฝ้ารับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุม วิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 39 ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ต.เขวา อ.เมือง จว.ม.ค. ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ. โดยมี พล.ท.ธรากร ธรรมวินธร มทภ.2 และ สุรดา ธรรมวินธร นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.2 เฝ้ารับ – ส่ง เสด็จในครั้งนี้ด้วย