ผบ.มทบ.27 ชี้แจงข้อสั่งการของ ผบ.ทบ.และการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 พร้อมรณรงค์ให้น้องคนเล็กของกองทัพบกสมัครใจรับราชการเป็นทหารต่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะกำลังพล เพื่อชี้แจงคำสั่งการและแนวทางการปฏิบัติ จาก ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมพิทักษ์ และ ปกป้องกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ทั้ง 7 ข้อ มีผลการบังคับใช้กับกำลังพลในสังกัด กองทัพบก ทุกนายตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 และการประกาศใช้พระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโควิด – 19 ในประเทศไทย และมีการคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิร่างกายของกำลังพลทุกนาย ก่อนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ต่อจากนั้น เวลา 18.00 นาฬิกา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะทหารกองประจำการเพื่อชี้แจงคำสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ทั้ง 7 ข้อ โดยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทหารกองประจำการสมัครรับราชการต่อ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 อาจทำให้น้องทหารกองประจำการที่ปลดออกไป ประสบปัญหาการว่างงาน ซึ่งหากสมัครใจเป็นทหารกองประจำการต่อ กองทัพบกจะพิจารณาโอกาสให้เป็นนักเรียนนายสิบ ซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคง มีรายได้และสวัสดิการที่ชัดเจน อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะแบ่งเบาภาระของครอบครัวต่อไป