กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 มอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ งวดที่ 9

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 0830 ณ บริเวณหน้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีของกำลังพลกองทัพบกที่พิการทุพพลภาพ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 งวดที่ 9 ห้วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 16 ราย รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัว ในการนำเงินที่ได้รับไปเป็นทุนประกอบอาชีพ และใช้จ่ายในครอบครัวช่วยลดภาระให้กับกำลังพล ตามนโยบายกองทัพบก ที่ให้ผู้บังคับหน่วยทุกหน่วยดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวให้ทั่วถึง