“มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก และคณะฯ ในโอกาส ชี้แจงโครงการ “One Stop Service” และ “ทหารออนไลน์” ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 “
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี ศักดิ์เสมา พงศ์กลัด ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก / หัวหน้าคณะบรรยายสร้างการรับรู้และความเข้าใจการดำเนินการโครงการ “One Stop Service” และ “ทหารออนไลน์” ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ “One Stop Service” และ “พลทหารออนไลน์” รวมทั้งแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom