ผบ.มทบ.27 ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์กักกันตัวตามมาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 ,นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมศูนย์กักกันตัวตามมาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรม The Bed Hotel ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลพี่น้องชาวร้อยเอ็ด ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้อยู่อย่างสุขสบายในเวลา 14 วัน ก่อนกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย ตามนโยบายรัฐบาล
พร้อมสนทนากับผู้กักกันตัว จำนวน 6 คน ผ่านระบบวีดีคอล โดยศูนย์กักกันตัวตามมาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการสนธิกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ทหาร ตำรวจ และกอ.รมน.จว.ร้อยเอ็ด ซึ่งในการกักตัวในครั้งนี้ อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง