“มทบ.27 บริจาคโลหิตเพื่อสำรองช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติอย่างต่อเนื่อง”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้กำลังพล จากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด รพ.ร้อยเอ็ด เพื่อเก็บเป็นโลหิตสำรองไว้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิต ในสถานการณ์โควิด-19 โดยได้บริจาคต่อเนื่องทุกสัปดาห์
ซึ่งในวันนี้ยอดบริจาคโลหิต รวมจำนวน​ 1,800 ซีซี