เมื่อ ๑๓เม.ย.๖๓ เวลา๑๕๐๐ พล.ต.ธวัชชัย. แจ้งประจักษ์. ผบ.มทบ.๒๗ มอบหมายให้ พ.ต.เอกลักษณ์ อินอุ่นโชติ น.ปชส.มทบ.๒๗ เป็นผู้แทน เข้าร่วมแถลงข่าว ณ หัองประชุม พระเวสสันดร ชั้น๓ ศาลากลาง จว.ร.อ.
เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๑๙ ประจำวันจันทร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๒๑๙ราย พบ ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-๑๙
จำนวน ๓ ราย ( กลับบ้าน ๓ ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิค ๑๙ จำนวน ๒๑๓ ราย และอยู่ในระหว่าง รอผลการตรวจ
ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓ ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย
(จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน) (ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์. – ๑๓ เมษายน ๑๕๖๓) แยกกักกันตัวเองที่บ้านพัก
จำนวน ๑๓๖ คน ติดตามเฝ้าระวังครบ. ๑๔ วัน จำนวน ๑๓๒ คน และอยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ ๑๔ วัน จำนวน ๔ คน
ส่วนการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่องจำนวน. ๒๙ ประเทศ (ตามประกาศของกรมควบคุมโรค)
คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพักจำนวน ๔๓๘ คนติดตามครบ ๑๔ วัน จำนวน ๔๑๓ คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ ๑๔ วัน จำนวน ๒๕ คน ข้อมูลผู้ที่เดินทาง. มาจากกรุงเทพ และปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยงอื่น (ระหว่าง วันที่ ๑ มี.ค.- ๑๓ เม.ย.๖๓ ) ให้แยกตัวสังเกตอากาที่บ้านพัก จำนวน ๒๙,๖๙๙ คนติดตามครบ ๑๔ วัน จำนวน ๒๒,๙๖๔ คน ยังไม่ครบ ๑๔ วัน จำนวน ๖,๗๓๕ คน