“ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พันโท คมวัชรินทร์ กอทอง ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมกำลังพลฯ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้เข้าตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด