ผบ.มทบ.27 ห่วงใยชุดปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.63 เวลา 11.00 น. พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27/ผอ.ศบภ.มทบ.27 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน กรณีทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตรบริเวณพื้นที่ ม.4, 5 และ 6 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จว.ร.อ. พื้นที่ทั้งสิ้น 180 ไร่ 1 งาน 93 ตรว. เกษตรกรที่ภาครัฐให้การช่วยเหลือ จำนวน 37 ราย โดยมี ศบภ.มทบ.27 และ ช.พัน.6 พล.ร.6 รับผิดชอบดำเนินการปรับเกลี่ยที่นาของเกษตรกรให้เป็นพื้นที่นาสามารถเพาะปลูกให้ทันตามฤดูกาล ซึ่งปัจจุบัน ศบภ.มทบ.27 และ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.64 ในการนี้ ผบ.มทบ.27 พบปะเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยา เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของจังหวัดร้อยเอ็ดในการช่วยเหลือปรับเกลี่ยที่นา จากนั้น ได้เดินทางไปที่
วัดบ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จว.ร.อ. ถวายจตุปัจจัยให้เจ้าอาวาสวัดบ้านท่าเยี่ยม และมอบถุงยังชีพของ ศบภ.มทบ.27 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยา พร้อมทั้ง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019( โควิด-19)
มอบอาหารกลางวัน, น้ำดื่ม และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน สอบถามถึงปัญหา ความคืบหน้า ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานและชี้แจงสถานการณ์ มาตรการ ป้องกันโรคระบาดโควิด–19 สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเป็นอย่างดียิ่ง