ผบ.มทบ.27 ห่วงใยกำลังพล เข้าเยี่ยมเยียนยามเจ็บป่วย

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.63 เวลา 1700 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 เข้าเยี่ยม จ.ส.อ.สุทัศน์ บุตรชา สังกัด แผนกสารบรรณ มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งเป็นกำลังพลที่พักรักษาตัวจากการเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุและโรคประจำตัว ณ บ้านพักเรือนแถวนายสิบ พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ในระหว่างที่พักรักษาตัว สร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลได้เป็นอย่างดี “เพราะกำลังพลทุกนาย เสมือนลูกที่พ่อต้องดูแล”