เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. เป็นประธานเปิดการอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ค่ายประเสริฐสงคราม ร่วมกับ กอ รมน.จว.ร.อ. เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับชุดวิทยากรระดับตำบล ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีทหาร ตำรวจ พลเรือน เข้ารับการอบรม ๒๓๐ คน ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ.