เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เม.ย.63 เวลา 0900 – 1630 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ ร้อย.มทบ.27 จัดกำลังพล น. 1 นาย, ส. 1 นาย และพลทหาร 10 นาย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ อ.เมือง จว.ร.อ. รายละเอียดดังนี้.-
1. บ้านเลขที่ 79/1 ม.9 บ.ขี้เหล็ก ต.หนองแวง อ.เมือง จว.ร.อ. ซึ่งเป็นบ้านของ นางบุญมี โพธิกะ
2. บ้านเลขที่ 6 หมู่ 11 บ.หนองแวง ต.หนองแวง อ.เมือง จว.ร.อ. ซึ่งเป็นบ้านของ นางสลวย ชาวพะนาน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ผู้นำชุมชนและชาวบ้านขอขอบคุณกองทัพบกที่ได้จัด จนท.ทหารในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้