กองทัพบก โดย มทบ.27 จ่ายตลาด ช่วยเหลือเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
เมื่อ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 0530 น. ที่ตลาดสดเทศบาลวัดสระทอง อำเภอเมือง จัวหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง ตอนสูทกรรม มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่จ่ายตลาดในชุมชน เพื่อซื้อผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการจ่ายตลาด ช่วยเหลือเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากแม่ค้าที่นำมาวางขายโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการ โดยพืชผักผลไม้ที่ได้จัดซื้อมานั้นให้คุณค่าทางโภชนาการ สารอาหารที่ดีช่วยเสริมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ในร่างกายให้กับกำลังพลได้มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นการช่วยส่งเสริมอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในท้องถิ่นโดยตรง พร้อมทั้งได้พบปะ ให้กำลังใจพ่อค้า แม่ค้า ในการต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยหน่วยทหารจะทำการสนับสนุนและอุดหนุนเกษตรกรในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมถึงพ่อค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19