ผบ.มทบ.27 เปิดศูนย์แพทย์ทางเลือก หน่วยตรวจโรคส่วนแยกค่ายประเสริฐสงคราม
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์แพทย์ทางเลือก หน่วยตรวจโรคส่วนแยกค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี พันเอก ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการเปิดศูนย์แพทย์ทางเลือก มี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ และกำลังพล นายทหาร นายสิบ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ

ศูนย์แพทย์ทางเลือก หน่วยตรวจโรคส่วนแยก ค่ายประเสริฐสงคราม สร้างขึ้นเพื่อขยายโอกาสการบริการทางการแพทย์แบบองค์รวม ภายใต้การกำกับ ดูแล มาตรฐานจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยเปิดให้บริการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน การนวดแผนไทย และ กายภาพบำบัด เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพ โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติลดการพึ่งพายาเคมี ให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุมครบทุกด้าน บรรเทาความแออัดและคับคั่งจากสถานพยาบาลอื่น ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่กำลังพลและครอบครัวอีกด้วย