โครงการทหารทหารพันธุ์ดี มทบ.27
นำผลผลิตจากโครงการออกจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ให้กับประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนพื้นที่รอบค่าย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19
สร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้ที่มาซื้อผักในราคาถูกกว่าท้องตลาด