ผบ.มทบ.27 เป็นผู้แทน มทภ.2 มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยหลอดยูวีซี ให้แก่ โรงพยาบาลยโสธร

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยหลอดยูวีซี จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลยโสธรโดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบให้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรเพื่อนำให้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี พันเอก มงกุฎ แก้วพรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร สัสดีจังหวัดยโสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 ร่วมเป็นสักขีพยาน
ตู้อบฆ่าเชื้อที่มอบให้โรงพยาบาลยโสธร เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกันออกแบบและประดิษฐ์มอบให้กองทัพภาคที่ 2 นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพภาคที่ 2 ไ ด้มอบให้มณฑลทหารบกที่ 27 นำมาส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลยโสธร สำหรับใช้ในการอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ปราศจากเชื้อโรคสามารถนำกลับมาใช้ได้ อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณ ต่อจากนั้น พันเอก ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้สาธิตวิธีการใช้ตู้อบฆ่าเชื้อ ซึ่งประกอบด้วย ตู้อบฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ ติดตั้งหลอดยูวีซี ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 4 หลอด จำนวน 1 ตู้ ใช้อบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางแพทย์ขนาดใหญ่ และตู้อบฆ่าเชื้อขนาดเล็ก หลอดรังสียูวี ขนาด 8 วัตต์ จำนวน 2 หลอด จำนวน 1 ตู้ สำหรับฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย เอ็น 95 หรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่งทำด้วยด้วยวัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ไม่ทำให้วัสดุได้รับความเสียหายจากการอบฆ่าเชื้อ มอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19