“สร้างฝาย สร้างชีวิต”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีส่งมอบฝายโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯณ บ้านโนนสังข์ หมู่ 9 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายอภิชาติ อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาร่วมในพิธี

ฝายชะลอน้ำดังกล่าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง จำนวนเงิน 250,000 บาท โดยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้สนับสนุนกำลังพล ในการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมกับภาคส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันก่อสร้าง”ฝายมีชีวิต”ดังกล่าวด้วย