ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย และชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา09.30น.พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างอ่างธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างเศรษฐกิจให้กับ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โครงการทหารพันธุ์ดี ร.16 พัน.1 และ โครงการทหารพันธุ์ดี รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนราชการ ร่วมใจกันดำเนินการโครงการศูนย์ทหารพันธุ์ดีทั้งสามแห่ง ให้เกิดการขับเคลื่อน เป็นไปตามตามแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย เป็นแหล่งสร้างเมล็ดพันธุ์พืช การปศุสัตว์ ใช้ในยามวิกฤติ และสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่หรือประชาชนที่สนใจได้ต่อไป