มทบ.27 ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยค่ายประเสริฐสงคราม 63
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27ตรวจการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยค่ายประเสริฐสงคราม 63 มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุดเผชิญเหตุเข้าทำการระงับยับยั้งคลี่คลายสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุร้ายภายในค่ายโดยเร็วที่สุด ณ พื้นที่เกิดเหตุ ,คลังอาวุธ,ช่องทางเข้าออก โดยไม่ให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีออกนอกค่ายทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นอันขาดโดยจากการซ้อมแผน ฯ พบว่า ชุดเผชิญเหตุมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ สามารถเข้าสกัดกั้น รั้งหน่วง และคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที