“น้องทหารใหม่ฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น”
การฝึกครั้งแรกของน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ,แผนที่เข็มและทิศ , การติดต่อสื่อสาร , การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปรับบุคลิกลักษณะจากพลเรือนมาสู่การเป็นทหาร
โดยให้ฝึกจากเบาไปหนัก เพื่อให้ร่างกายปรับสภาพ ฝึกจากง่ายไปหายาก ซึ่งครูฝึกทุกนายได้เอาใจใส่น้องๆเหมือนคนในครอบครัว ดูแลแบบพี่สอนน้อง หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การฝึกบุคคลท่าอาวุธและการฝึกอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป