ผบ.มทบ.27 นำรถปันสุขแบ่งปันน้ำใจและใช้ขุนภักดีสร้างการรับรู้สู้ภัยCOVID-19
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 หรือขุนภักดี 27พร้อมรถปันสุข นำข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน แป้ง และผักสวนครัว ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 มาแบ่งปันให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่าย ลดการเดินทางออกไปจับจ่ายซื้อสินค้านอกบ้านพักอาศัย อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในโอกาสนี้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 หรือขุนภักดี 27 ได้เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในมาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของภาครัฐ ความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น, การรณรงค์กิจกรรมอยู่บ้านอย่างไรให้มีความสุข, ให้ความรู้วิถีชีวิตใหม่ New Normal, เน้นย้ำ 9 วิธี หนี Covid-19, แจกแผ่นพับ, แจกจ่ายหน้ากากผ้า โดยประยุกต์ใช้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นผสมผสานเพื่อเข้าถึงจิตใจพี่น้องประชาชน สร้างความอิ่มเอมใจทั้งผู้รับและผู้ให้ แบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้มแม้นในยามวิกฤต ตามนโยบายของกองทัพบกที่ว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”