มทบ.27 ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในเทศกาลเข้าพรรษา
เช้าวันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันตรีเอกลักษณ์ อินอุ่นโชติ นายทหารประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยพลทหาร จำนวน 20 นาย เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี นาย ชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดเป็นประเพณีมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 12 โดยสมาคมยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ด ชาวคุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานราชการ สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง และได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อไป