เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ 27 และ พ.อ.ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ. เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผวจ.ร.อ., หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมฯ
ผลการประชุมสรุปดังนี้
1.สสจ.ร.อ. รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19
ของ จว.ร.อ. ซึ่งปัจจุบัน จว.ร.อ.
2การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.สสจ.ร.อ. แจ้งผลการตรวจการปฏิบัติตามมาตรของสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนผันให้เปิดบริการห้วงที่ 1 เกี่ยวข้องกับ มทบ.27 คือ สนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ผลการตรวจ ปฏิบัติตามมาตรการได้ครบ 100%
3.กำหนดมาตรการ ร้อยเอ็ด โมเดล ระยะที่ 2 และชี้แจงการสร้างการรับรู้
ร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลัง ป้องกันโรคโควิด 19
ให้กับประชาชน และสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และหลัก
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และ “ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”อย่างต่อเนื่อง