“มทบ.27 ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน”
กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จาก มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ณ ชุมชนมั่นคงพัฒนา บ้านหนองหญ้าม้า ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม เป็นการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่