“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ” มทบ.27 นำน้องทหารกองประจำการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ ผู้บังคับกองร้อยและนายทหารกองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 นำน้องพลทหารกองประจำการ สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 8 นาย เดินทางกลับไป พบปะเยี่ยมเยียน ครอบครัวที่มีฐานะทางบ้านยากจน บิดามารดาป่วย และอาศัยกับ ปู่ ย่า ตา ยาย ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกพร้อมมอบถุงยังชีพ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งมี สิ่งของอุปโภค บริโภคเครื่องใช้ที่จำเป็น และเวชภัณฑ์ให้กับครอบครัว แทนความห่วงใยของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน บำรุงขวัญกำลังใจ และลดคลายความกังวลต่อครอบครัว พร้อมชี้แจงถึงความจำเป็น ที่ไม่ได้ปล่อยให้ทหารลาพักกลับมาเยี่ยมญาติตามปกติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ปลอดภัย ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สร้างความประทับใจให้แก่ครอบครัวทหารกองประจำการเป็นอย่างมาก และได้ขอบคุณทางหน่วยทหาร และกองทัพบก ที่คอยดูลูกหลานด้วยดีตลอดมา