มทบ.27 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเกล็ดพญานาคเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ประจำเมือง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0930 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเกล็ดพญานาคเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ประจำเมือง ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พญานาค ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้มี จิตศรัทธา กว่า 1500 คน ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีได้ยอดเงินบริจาคเบื้องต้น จำนวน 3,633,429 บาท
การก่อสร้างองค์พญานาค ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ (LAND MARK) ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงเป็นการพัฒนา เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคอีสาน เมื่อแล้วเสร็จจะเปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวมาใช้เป็นสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพต่อไป