มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พระพรหมวชิรโสภณ พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ฝ่ายธรรมยุต ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส