“มทบ.27 ร่วมตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ รร.ขัติยะวงษา จ.ร้อยเอ็ด”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมตรวจพื้นที่ฯ และประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัยสูงสุด