“ศบภ.มทบ.27 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย บ้านดินดำ อ.จังหาร อย่างต่อเนื่อง”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ขนย้ายสิ่งของภายในบ้านเรือนของผู้ประสบอุทกภัยภายหลังจากน้ำลด ,ช่วยยกกระสอบข้าวเปลือก จำนวน 150 กระสอบ และรับ-ส่งพี่น้องประชาชนโดยเรือท้องแบนในพื้นที่ บ้านดินดำ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง