มทบ.27 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 1330 น. ที่ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 สังกัด หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 335 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 667,200 บาท โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เข้าร่วมมอบทุนในครั้งนี้
มณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรงประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 374 ทุน จำนวนเงิน 738,800 บาท โดยเงินทุนการศึกษาได้จากการสมทบทุนจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 300,000 บาท ,สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร จำนวน 10,000 บาท โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จำนวน 42,200 บาท, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 49,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร และสำนักงานสัสดีจังหวัดยโสธร จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพล ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาบุตร และเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ในช่วงเปิดภาคการศึกษาและและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเป็นการดูแลสวัสดิการกำลังคนและครอบครัวให้ผ่านพ้นภัยวิกฤตินี้ไปด้วยกัน